Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

 

 

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
słonecznie
19°C
Powróć do: Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert

                                                                            Kamienna Góra, dnia  15.03.2024 r

Zarząd

Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. 

ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. 2023 poz. 991) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2561)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
 

i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. w Kamiennej Górze w zakresie sprawowania nadzoru i opisu badań rezonansu magnetycznego wykonywanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. w Kamiennej Górze przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej. 

 

Świadczenia medyczne wykonywane będą przez Przyjmującego Zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Umowy na udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zawarte będą na okres od dnia podpisania do dnia 31.10.2027 r. 

 

W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

 

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Szpitala.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności do dnia 18.03.2024 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Szpitala: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra. z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania nadzoru i opisu badań rezonansu magnetycznego wykonywanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Nie otwierać przed dniem 18.03.2024 godz. 14:00 (termin otwarcia ofert)” 

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie kopert nastąpi 18.03.2024 r. o godz. 14:15 w sali audiowizualnej Szpitala. 

a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 28.03.2024 r. do godziny 14:00 w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. w Kamiennej Górze ul. Janusza Korczaka 1.

 

Udzielający zamówienia informuje, że:

      ►  termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,

      ►  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,

      ►  oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

 

Oferta na przyjęcie obowiązku udzielenia świadczeń zdrowotnych - załącznik nr 1 - POBIERZ

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - POBIERZ

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wzór - POBIERZ

Informacja o umorzeniu konkursu ofert - POBIERZ

 

 

 

                                                                                                                           

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.